About Us

Spoločnosť STATIX, s.r.o. vznikla zoskupením autorizovaných stavebných inžinierov po ich dlhodobej trvalej spolupráce od roku 2004. Úlohou firmy je zabezpečiť potreby a požiadavky zákazníka v oblasti stavebníctva a to v súlade s platnými technickými normami a platnou legislatívou. 

Spracovávame projektové dokumentácie pozemných a priemyselných stavieb, vykonávame kompletnú inžiniersku činnosť pre zabezpečenie potrebných povolení, realizujeme jednoduché stavby a navrhujeme optimalizáciu finančných nákladov na realizáciu.

Spoločnosť STATIX, s.r.o. v spolupráci so skúsenou realizačnou firmou zabezpečuje realizáciu jednoduchých stavieb. Našim stavbám venujeme maximálnu pozornosť a realizujeme ich kvalitne do posledných detailov. Ak sú Vaše realizačné náklady vysoké, navrhujeme optimalizáciu finančných nákladov na realizáciu s rôznymi náhradami stavebných materiálov a konštrukčných riešení tak, aby sme Vám ušetrili náklady na realizáciu so zachovaním výslednej kvality stavby.

Design

Engineering

Realisation

©2012 STATIX, s.r.o. | webdesign: Patassy&Partner, s.r.o.